summer3.jpg - 23.94 کیلو بایت

 

  

summer2.jpg - 31.40 کیلو بایت

 

شاعر: ورسان شایر (شاعر سومالیایی-انگلیسی، متولد 1988)

ترجمه: رویا زنده بودی

DavidNdambuki.jpg - 238.74 کیلو بایت

تصویرگر: David Ndambuki

خانه‌ی عمه‌هایم را آتش زدند

من شبیه زن‌های تلویزیون گریه کردم

شبیه یک اسکناس پنج پوندی

از وسط تا شدم.

پسری را که زمانی دوستم داشت صدا زدم،

سعی کردم صدایم را آرام کنم

گفتم:« سلام»

گفت: «ورسان،

چه شده، چه اتفاقی افتاده؟»

 

دعا می‌خوانم، دعا می‌خوانم.

دعاهای من این شکلی‌اند:

«خدای عزیز

من از دو کشور می‌آیم

یکی تشنه است،

یکی آتش گرفته.

هردو آب می‌خواهند.»

 

آن شب اطلسی باز کردم،

گذاشتم روی پایم

انگشت‌هایم را بر تمام جهان کشیدم،

و زیر لب گفتم:

«کجایت درد می کند؟»

 

جواب داد:

همه جا.

همه جا.

همه جا.