summer3.jpg - 23.94 کیلو بایت

 

  

summer2.jpg - 31.40 کیلو بایت

 

 

Sonia Marialuce Possentini2.jpg - 17.17 کیلو بایت

تصویرگری: Sonia Marialuce Possentini

باد هوهو میکند

و در بین درختان آواز می‌خواند

شاخه‌های درخت‌ها می‌رقصند

و من در حیرتِ عشقِ باد به درخت مانده‌ام

آیا باد بویِ تو را آورده بود که درخت‌ها آنچنان با شوق می‌رقصیدند؟