summer3.jpg - 23.94 کیلو بایت

 

  

summer2.jpg - 31.40 کیلو بایت

چه کسی گفته که آدم نمی تواند با چادر نماز مادرش برای خود شنلی بهتر از شنل قهرمان ها بسازد و با دست هایش یک ژست جدیدی برای خود درست کند و... 

مطالعه بیشتر...

انگار ماجرای گلوی کوچک و تیر بزرگ هنوز هم ادامه دارد

مطالعه بیشتر...