summer3.jpg - 23.94 کیلو بایت

 

  

summer2.jpg - 31.40 کیلو بایت

 

آقای روباه شگفت انگیز

نویسنده: رولد دال

تصویرگر: کوئنتین بلیک

مترجم: ساغر صادقیان

نشر مرکز

رمان کودک

من داستان های زیادی درباره روباه ها و شیطنت هایشان خوانده ام. اما این یکی داستان با همه داستان های دیگر فرق دارد. این داستان همان طور که از اسمش معلوم است درباره آقای روباه شگفت انگیزی ست که به همراه خانواده اش در همسایگی سه مزرعه دار زندگی می کند و برای سیر کردن خودش و بچه هایش مرغ ها و غازهای آنها را شکار می کند. و همین ماجراهایی را بین آقای روباه شگفت انگیز و سه مزرعه دار به وجود می آورد. برای این که بدانی چه ماجراهایی در داستان اتفاق می افتد بهتر است کتاب "آقای روباه شگفت انگیز" را که رولد دال نوشته و کوئنتین بلیک تصویرگری کرده از نشر مرکز بخری و بخوانی. حتم دارم تو هم مثل من عاشق شیطنت های آقای روباه شگفت  انگیز می شوی.